山居秋暝

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • shān
 • qiū
 • mínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • kōnɡ
 • shān
 • xīn
 • hòu
 •  ,
 • tiān
 • wǎn
 • lái
 • qiū
 •  
 • mínɡ
 • yuè
 • sōnɡ
 • jiān
 • zhào
 •  ,
 • qīnɡ
 • quán
 • shí
 • shànɡ
 • liú
 •  
 • zhú
 • xuān
 • ɡuī
 • huàn
 •  ,
 • lián
 • dònɡ
 • xià
 • zhōu
 •  
 • suí
 • chūn
 • fānɡ
 • xiē
 •  ,
 • wánɡ
 • sūn
 • liú
 •  

点击学习小学语文五年级上册《山居秋暝》知识点归纳

译文

    空旷的群山沐浴了一场新雨,
    夜晚降临,空气凉爽,仿佛已经到了秋天。
    皎皎明月从松隙间洒下清光,
    清清泉水在山石上淙淙淌流。
    竹林喧响知是洗衣姑娘归来,
    莲叶轻摇想是上游荡下轻舟。
    春日的芳菲不妨任随它消歇,
    秋天的山中王孙自可以久留。

注释

    暝(míng):日落,天色将晚。
    空山:空旷,空寂的山野。新:刚刚。
    清泉石上流:写的正是雨后的景色。
    竹喧:竹林中笑语喧哗。喧:喧哗,这里指竹叶发出沙沙声响。浣(huàn)女:洗衣服的姑娘。浣:洗涤衣物。
    随意:任凭。春芳:春天的花草。歇:消散,消失。
    王孙:原指贵族子弟,后来也泛指隐居的人。留:居。

赏析

    这首诗为山水名篇,于诗情画意之中寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。
    “空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明确写有浣女渔舟,诗人怎下笔说是“空山”呢?原来山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)。由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人来,世中遥望空云山”(《桃源行》);自然不知山中有人来了。“空山”两字点出此外有如世外桃源,山雨初霁,万物为之一新,又是初秋的傍晚,空气之清新,景色之美妙,可以想见。
    “明月松间照,清泉石上流。”天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美啊!王维的《济上四贤咏》曾经赞叹两位贤士的高尚情操,谓其"息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:”宁息野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。”(《献始兴公》)这月下青松和石上清泉,不正是他所追求的理想境界吗?这两句写景如画,随意洒脱,毫不着力。像这样又动人又自然的写景,达到了艺术上炉火纯青的地步,非一般人所能学到。 “竹喧归浣女,莲动下渔舟。”竹林里传来了一阵阵的歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘们洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这青松明月之下,在这翠竹青莲之中,生活着这样一群无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写的很有技巧,而用笔不露痕迹,使人不觉其巧。诗人先写"竹喧""莲动",因为浣女隐在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更富有真情实感,更富有诗意。
    诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高尚情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。
    既然诗人是那样地高洁,而他在那貌似“空山”之中又找到了一个称心的世外桃源,所以就情不自禁地说:“随意春芳歇,王孙自可留!”本来,《楚辞·招隐士》说:“王孙兮归来,山中兮不可久留!”诗人的体会恰好相反,他觉得“山中”比“朝中”好,洁净纯朴,可以远离官场而洁身自好,所以就决然归隐了。
    这首诗一个重要的艺术手法,是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来,这首诗只是用“赋”的方法模山范水,对景物作细致感人的刻画,实际上通篇都是比兴。诗人通过对山水的描绘寄慨言志,含蕴丰富,耐人寻味。

王维 诗佛

精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。

 • sònɡ
 • yánɡ
 • shì
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wéi
 • yīnɡ
 • yǒnɡ
 • fānɡ
 •  ,
 • chū
 • xínɡ
 • yōu
 • yōu
 •  
 • jīn
 • yǒu
 • xínɡ
 •  ,
 • jiānɡ
 • qīnɡ
 • zhōu
 •  
 • ěr
 • bèi
 • shì
 •  ,
 • niàn
 • róu
 •  
 • yòu
 • wéi
 • zhǎnɡ
 • suǒ
 •  ,
 • liǎnɡ
 • bié
 • xiū
 •  
 • duì
 • jié
 • zhōnɡ
 • chánɡ
 •  ,
 • wǎnɡ
 • nán
 • liú
 •  
 • xiǎo
 • quē
 • nèi
 • xùn
 •  ,
 • shì
 • ɡū
 • yōu
 •  
 • lài
 • tuō
 • lìnɡ
 • mén
 •  ,
 • rèn
 • shù
 • yóu
 •  
 • pín
 • jiǎn
 • chénɡ
 • suǒ
 • shànɡ
 •  ,
 • cónɡ
 • dài
 • zhōu
 •  
 • xiào
 • ɡōnɡ
 • zūn
 • dào
 •  ,
 • rónɡ
 • zhǐ
 • shùn
 • yóu
 •  
 • bié
 • zài
 • jīn
 • chén
 •  ,
 • jiàn
 • ěr
 • dānɡ
 • qiū
 •  
 • xián
 • shǐ
 • qiǎn
 •  ,
 • lín
 • ɡǎn
 • nán
 • shōu
 •  
 • ɡuī
 • lái
 • shì
 • yòu
 •  ,
 • línɡ
 • lèi
 • yuán
 • yīnɡ
 • liú
 •  
 • táo
 • yuán
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • zhōu
 • zhú
 • shuǐ
 • ài
 • shān
 • chūn
 •  ,
 • liǎnɡ
 • àn
 • táo
 • huā
 • jiá
 • ɡǔ
 • jīn
 •  
 • zuò
 • kàn
 • hónɡ
 • shù
 • zhī
 • yuǎn
 •  ,
 • xínɡ
 • jìn
 • qīnɡ
 • zhí
 • rén
 •  
 • shān
 • kǒu
 • qián
 • xínɡ
 • shǐ
 • wēi
 •  ,
 • shān
 • kāi
 • kuànɡ
 • wànɡ
 • xuán
 • pínɡ
 •  
 • yáo
 • kàn
 • chù
 • cuán
 • yún
 • shù
 •  ,
 • jìn
 • qiān
 • jiā
 • sàn
 • huā
 • zhú
 •  
 • qiáo
 • chū
 • chuán
 • hàn
 • xìnɡ
 • mínɡ
 •  ,
 • rén
 • wèi
 • ɡǎi
 • qín
 •  
 • rén
 • ɡònɡ
 • zhù
 • línɡ
 • yuán
 •  ,
 • huán
 • cónɡ
 • wài
 • tián
 • yuán
 •  
 • yuè
 • mínɡ
 • sōnɡ
 • xià
 • fánɡ
 • lónɡ
 • jìnɡ
 •  ,
 • chū
 • yún
 • zhōnɡ
 • quǎn
 • xuān
 •  
 • jīnɡ
 • wén
 • zhēnɡ
 • lái
 •  ,
 • jìnɡ
 • yǐn
 • huán
 • jiā
 • wèn
 • dōu
 •  
 • pínɡ
 • mínɡ
 • xiànɡ
 • sǎo
 • huā
 • kāi
 •  ,
 • qiáo
 • chénɡ
 • shuǐ
 •  
 • chū
 • yīn
 • rén
 • jiān
 •  ,
 • gèng
 • wèn
 • shén
 • xiān
 • suì
 • huán
 •  
 • xiá
 • shuí
 • zhī
 • yǒu
 • rén
 • shì
 •  ,
 • shì
 • zhōnɡ
 • yáo
 • wànɡ
 • kōnɡ
 • yún
 • shān
 •  
 • línɡ
 • jìnɡ
 • nán
 • wén
 • jiàn
 •  ,
 • chén
 • xīn
 • wèi
 • jìn
 • xiānɡ
 • xiàn
 •  
 • chū
 • dònɡ
 • lùn
 • ɡé
 • shān
 • shuǐ
 •  ,
 • jiā
 • zhōnɡ
 • cháng
 • yóu
 • yǎn
 •  
 • wèi
 • jīnɡ
 • ɡuò
 • jiù
 •  ,
 • ān
 • zhī
 • fēnɡ
 • jīn
 • lái
 • biàn
 •  
 • dānɡ
 • shí
 • zhǐ
 • shān
 • shēn
 •  ,
 • qīnɡ
 • dào
 • yún
 • lín
 •  
 • chūn
 • lái
 • biàn
 • shì
 • táo
 • huā
 • shuǐ
 •  ,
 • biàn
 • xiān
 • yuán
 • chù
 • xún
 •  
 • shān
 • hòu
 • chán
 • yuàn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • chánɡ
 • jiàn
 • qīnɡ
 • chén
 • ɡǔ
 •  ,
 • chū
 • zhào
 • ɡāo
 • lín
 •  
 • jìnɡ
 • tōnɡ
 • yōu
 • chù
 •  ,
 • chán
 • fánɡ
 • huā
 • shēn
 •  
 • shān
 • ɡuānɡ
 • yuè
 • niǎo
 • xìnɡ
 •  ,
 • tán
 • yǐnɡ
 • kōnɡ
 • rén
 • xīn
 •  
 • wàn
 • lài
 • jiē
 •  ,
 • wéi
 • wén
 • zhōnɡ
 • qìnɡ
 • yīn
 •  
 • chóu
 • 驿
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • niǎo
 • yóu
 • wèi
 • jiǎn
 • shū
 •  ,
 • fēnɡ
 • yún
 • chánɡ
 • wèi
 • chǔ
 •  
 • lìnɡ
 • shànɡ
 • jiànɡ
 • huī
 • shén
 •  ,
 • zhōnɡ
 • jiàn
 • xiáng
 • wánɡ
 • zǒu
 • zhuàn
 •  
 • ɡuǎn
 • yuè
 • yǒu
 • cái
 • zhēn
 • tiǎn
 •  ,
 • ɡuān
 • zhānɡ
 • mìnɡ
 •  
 • nián
 • jǐn
 • jīnɡ
 • miào
 •  ,
 • liánɡ
 • yín
 • chénɡ
 • hèn
 • yǒu
 •  
 • huáng
 • lóu
 • sòng
 • mèng
 • hào
 • rán
 • zhī
 • guǎng广
 • líng
 •   
 • táng
 •  
 • bái
 • rén
 • 西
 • huáng
 • lóu
 •  
 • yān
 • huā
 • sān
 • yuè
 • xià
 • yáng
 • zhōu
 •  
 • fān
 • yuǎn
 • yǐng
 • kōng
 • jìn
 •  
 • wéi
 • jiàn
 • cháng
 • jiāng
 • tiān
 • liú
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

王维 诗佛
精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。
共发表 28 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站