长相思

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • cháng
 • xiānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • cháng
 • xiānɡ
 •  ,
 • zài
 • chánɡ
 • ān
 •  
 • luò
 • wěi
 • qiū
 • jīn
 • jǐnɡ
 • lán
 •  ,
 • wēi
 • shuānɡ
 • diàn
 • hán
 •  
 • ɡū
 • dēnɡ
 • mínɡ
 • jué
 •  ,
 • juàn
 • wéi
 • wànɡ
 • yuè
 • kōnɡ
 • chánɡ
 • tàn
 •  
 • měi
 • rén
 • huā
 • ɡé
 • yún
 • duān
 •  
 • shànɡ
 • yǒu
 • qīnɡ
 • mínɡ
 • zhī
 • chánɡ
 • tiān
 •  ,
 • xià
 • yǒu
 • shuǐ
 • zhī
 • lán
 •  
 • tiān
 • cháng
 • yuǎn
 • hún
 • fēi
 •  ,
 • mènɡ
 • hún
 • dào
 • ɡuān
 • shān
 • nán
 •  
 • cháng
 • xiānɡ
 •  ,
 • cuī
 • xīn
 • ɡān
 •  

译文

    长相思呵长相思,我们相思在长安,
    秋天蟋蟀常悲鸣,声声出自金井阑。
    薄霜凄凄送寒气,竹席已觉生凉寒;
    夜里想她魂欲断,孤灯伴我昏暗暗。
    卷起窗帘望明月,对月徒然独长叹;
    如花似玉美人呵,仿佛相隔在云端!
    青青冥冥呵,上是无边无垠的蓝天,
    清水渺渺呵,下是浩浩汤汤的波澜。
    天长长来地迢迢,灵魂飞越多辛苦;
    关山重重相阻隔,梦魂相见也艰难。
    长相思呵长相思,每每相思摧心肝!

注释

    长安:今陕西省西安市。
    络纬:昆虫名,又名莎鸡,俗称纺织娘。金井阑:精美的井阑。
    簟色寒:指竹席的凉意。簟,凉席。
    帷:窗帘。
    青冥:青云。
    渌水:清水。
    地:一作“路”。
    关山难:关山难渡。
    摧:伤。

赏析

    这首诗是李白离开长安后回忆往日情绪时所作,豪放飘逸中兼有含蓄。诗人通过对秋虫、秋霜、孤灯等景物的描写抒发了感情。表现出相思的痛苦。“美人如花隔云端”是全诗的中心句,其中含有托兴意味。我国古代经常用“美人”比喻所追求的理想。“长安”这个特定的地点更加暗示“美人”在这里是个政治托寓,表明此诗目的在于抒发诗人追求政治理想而不能的郁闷之情。诗人将意旨隐含在形象之中,隐而不露,自有一种含蓄的韵味。

李白 诗仙

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • chánɡ
 • ān
 • fénɡ
 • zhù
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wéi
 • yīnɡ
 • cónɡ
 • dōnɡ
 • fānɡ
 • lái
 •  ,
 • shànɡ
 • línɡ
 •  
 • wèn
 • wèi
 • lái
 •  ,
 • cǎi
 • shān
 • yīn
 • mǎi
 •  
 • mínɡ
 • mínɡ
 • huā
 • zhènɡ
 • kāi
 •  ,
 • yáng
 • yáng
 • yàn
 • xīn
 •  
 • zuó
 • bié
 • jīn
 • chūn
 •  ,
 • bìn
 • shēnɡ
 •  
 • chūn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • yān
 • cǎo
 •  ,
 • qín
 • sānɡ
 • 绿
 • zhī
 •  
 • dānɡ
 • jūn
 • huái怀
 • ɡuī
 •  ,
 • shì
 • qiè
 • duàn
 • chánɡ
 • shí
 •  
 • chūn
 • fēnɡ
 • xiānɡ
 • shí
 •  ,
 • shì
 • luó
 • wéi
 •  
 • chú
 • yǒu
 • huái怀
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cuī
 • tiáo
 • sān
 •  ,
 • wēi
 • wàn
 • shēn
 •  
 • luàn
 • shān
 • cán
 • xuě
 •  ,
 • ɡū
 • zhú
 • xiānɡ
 • rén
 •  
 • jiàn
 • ɡǔ
 • ròu
 • yuǎn
 •  ,
 • zhuǎn
 • tónɡ
 • qīn
 •  
 • kān
 • zhènɡ
 • piāo
 •  ,
 • mínɡ
 • suì
 • huá
 • xīn
 •  
 • zhōnɡ
 • nán
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • zhōnɡ
 • suì
 • hào
 • dào
 •  ,
 • wǎn
 • jiā
 • nán
 • shān
 • chuí
 •  
 • xìng
 • lái
 • měi
 • wǎnɡ
 •  ,
 • shènɡ
 • shì
 • kōnɡ
 • zhī
 •  
 • xínɡ
 • dào
 • shuǐ
 • qiónɡ
 • chù
 •  ,
 • zuò
 • kàn
 • yún
 • shí
 •  
 • ǒu
 • rán
 • zhí
 • lín
 • sǒu
 •  ,
 • tán
 • xiào
 • huán
 •  
 • qiǎn
 • bēi
 • huái怀
 •   
 • tánɡ
 •   
 • yuán
 • zhěn
 • xián
 • zuò
 • bēi
 • jūn
 • bēi
 •  ,
 • bǎi
 • nián
 • duō
 • shì
 • duō
 • shí
 •  
 • dènɡ
 • yōu
 • xún
 • zhī
 • mìnɡ
 •  ,
 • pān
 • yuè
 • dào
 • wánɡ
 • yóu
 • fèi
 •  
 • tónɡ
 • xué
 • yǎo
 • mínɡ
 • suǒ
 • wànɡ
 •  ,
 • shēnɡ
 • yuán
 • huì
 • ɡènɡ
 • nán
 •  
 • wéi
 • jiānɡ
 • zhōnɡ
 • chánɡ
 • kāi
 • yǎn
 •  ,
 • bào
 • pínɡ
 • shēnɡ
 • wèi
 • zhǎn
 • méi
 •  
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

李白 诗仙
字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 40 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站