夜泊牛渚怀古

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • niú
 • zhǔ
 • huái怀
 • ɡǔ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • niú
 • zhǔ
 • 西
 • jiānɡ
 •  ,
 • qīnɡ
 • tiān
 • piàn
 • yún
 •  
 • dēnɡ
 • zhōu
 • wànɡ
 • qiū
 • yuè
 •  ,
 • kōnɡ
 • xiè
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • nénɡ
 • ɡāo
 • yǒnɡ
 •  ,
 • rén
 • wén
 •  
 • mínɡ
 • zhāo
 • ɡuà
 • fān
 •  ,
 • fēnɡ
 • luò
 • fēn
 • fēn
 •  

译文

    秋夜行舟停泊在西江牛渚山,
    蔚蓝的天空中没有一丝游云。
    我登上小船仰望明朗的秋月,
    徒然地怀想起东晋谢尚将军。
    我也能够吟哦袁宏的咏史诗,
    可惜没有那识贤的将军倾听。
    明早我将挂起船帆离开牛渚,
    这里只有满天枫叶飘落纷纷。

注释

    牛渚:山名,在今安徽当涂县西北。诗题下有注:此地即谢尚闻袁宏咏史处。
    西江:从南京以西到江西境内的一段长江,古代称西江。牛渚也在西江这一段中。
    谢将军:东晋谢尚,今河南太康县人,官镇西将军,镇守牛渚时,秋夜泛舟赏月,适袁宏在运租船中诵己作《咏史》诗,音辞都很好,遂大加赞赏,邀其前来,谈到天明。袁从此名声大振,后官至东阳太守。
    高咏:谢尚赏月时,曾闻诗人袁宏在船中高咏,大加赞赏。
    斯人:指谢尚。
    挂帆去:一作“挂帆席”,一作“洞庭去”。挂帆:扬帆。
    落:一作“正”。

赏析

    首句开门见山,点明“牛渚夜泊”。次句写牛渚夜景,大处落墨,展现出一片碧海青天、万里无云的境界。寥廓空明的天宇,和苍茫浩渺的西江,在夜色中融为一体,越显出境界的空阔渺远,而诗人置身其间时那种悠然神远的感受也就自然融合在里面了。
    三、四句由牛渚“望月”过渡到“怀古”。谢尚牛渚乘月泛江遇见袁宏月下朗吟这一富于诗意的故事,和诗人眼前所在之地(牛渚西江)、所接之景(青天朗月)的巧合,固然是使诗人由“望月”而“怀古”的主要凭藉,但之所以如此,还由于这种空阔渺远的境界本身就很容易触发对于古今的联想。空间的无垠和时间的永恒之间,在人们的意念活动中往往可以相互引发和转化,陈子昂登幽州台,面对北国苍莽辽阔的大地而涌起“前不见古人,后不见来者”之感,便是显例。而今古长存的明月,更常常成为由今溯古的桥梁,“月下沉吟久不归,古来相接眼中稀”(《金陵城西月下吟》),正可说明这一点。因此,“望”、“忆”之间,虽有很大跳跃,读来却感到非常自然合理。“望”字当中就含有诗人由今及古的联想和没有明言的意念活动。“空忆”的“空”字,表现了诗人对过去的回忆,也暗示了这份回忆注定没有回应。暗逗下文。
    如果所谓“怀古”,只是对几百年前发生在此地的“谢尚闻袁宏咏史”情事的泛泛追忆,诗意便不免平庸而落套。诗人别有会心,从这桩历史陈迹中发现了一种令人向往追慕的美好关系—贵贱的悬隔,丝毫没有妨碍心灵的相通;对文学的爱好和对才能的尊重,可以打破身份地位的壁障。而这,正是诗人在当时现实中求之而不可的得。诗人的思绪,由眼前的牛渚秋夜景色联想到往古,又由往古回到现实,情不自禁地发出“余亦能高咏,斯人不可闻”的感慨。尽管自己也象当年的袁宏那样,富于文学才华,而象谢尚那样的人物却不可复遇了。“不可闻”回应“空忆”,寓含着世无知音的深沉感喟。
    “明朝挂帆席,枫叶落纷纷。”末联宕开写景,想象明朝挂帆离去的情景。在飒飒秋风中,片帆高挂,客舟即将离开江渚;枫叶纷纷飘落,象是无言地送着寂寞离去的行舟。秋色秋声,进一步烘托出因不遇知音而引起的寂寞凄清情怀。
    诗意明朗而单纯,并没有什么深刻复杂的内容,但却具有一种令人神远的韵味。这种神韵的形成,离不开具体的文字语言和特定的表现手法。这首诗,写景的疏朗有致,不主刻画,迹近写意;写情的含蓄不露,不道破说尽;用语的自然清新,虚涵概括,力避雕琢;以及寓情于景,以景结情的手法等等,都有助于造成一种悠然不尽的神韵。李白的五律,不以锤炼凝重见长,而以自然明丽为主要特色。此篇行云流水,纯任天然。这本身就构成一种萧散自然、风流自赏的意趣,适合表现抒情主人公那种飘逸不群的性格。诗的富于情韵,与这一点也不无关系。

李白 诗仙

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • āi
 • wánɡ
 • sūn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cháng
 • ān
 • chénɡ
 • tóu
 • tóu
 • bái
 •  ,
 • fēi
 • yán
 • qiū
 • mén
 • shànɡ
 •  
 • yòu
 • xiànɡ
 • rén
 • jiā
 • zhuó
 •  ,
 • ɡuān
 • zǒu
 •  
 • jīn
 • biān
 • duàn
 • zhé
 • jiǔ
 •  ,
 • ɡǔ
 • ròu
 • dài
 • tónɡ
 • chí
 •  
 • yāo
 • xià
 • bǎo
 • jué
 • qīnɡ
 • shān
 •  ,
 • lián
 • wáng
 • sūn
 •  
 • wèn
 • zhī
 • kěn
 • dào
 • xìnɡ
 • mínɡ
 •  ,
 • dàn
 • dào
 • kùn
 • wéi
 •  
 • jīnɡ
 • bǎi
 • cuàn
 • jīnɡ
 •  ,
 • shēn
 • shànɡ
 • yǒu
 • wán
 •  
 • ɡāo
 • sūn
 • jìn
 • lónɡ
 • zhǔn
 •  ,
 • lónɡ
 • zhǒnɡ
 • chánɡ
 • rén
 • shū
 •  
 • chái
 • lánɡ
 • zài
 • lónɡ
 • zài
 •  ,
 • wánɡ
 • sūn
 • shàn
 • bǎo
 • qiān
 • jīn
 •  
 • ɡǎn
 • cháng
 • lín
 • jiāo
 •  ,
 • qiě
 • wèi
 • wánɡ
 • sūn
 •  
 • zuó
 • dōnɡ
 • fēnɡ
 • chuī
 • xuè
 • xīnɡ
 •  ,
 • dōnɡ
 • lái
 • luò
 • tuó
 • mǎn
 • jiù
 •  
 • shuò
 • fānɡ
 • jiàn
 • ér
 • hǎo
 • shēn
 • shǒu
 •  ,
 • yǒnɡ
 • ruì
 • jīn
 •  
 • qiè
 • wén
 • tiān
 • chuán
 • wèi
 •  ,
 • shènɡ
 • běi
 • nán
 • chán
 •  
 • huā
 • mén
 • miàn
 • qǐnɡ
 • xuě
 • chǐ
 •  ,
 • shèn
 • chū
 • kǒu
 • rén
 •  
 • āi
 • zāi
 • wánɡ
 • sūn
 • shèn
 • shū
 •  ,
 • línɡ
 • jiā
 • shí
 •  
 • ɡuò
 • xiānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • zhī
 • xiānɡ
 •  ,
 • shù
 • yún
 • fēnɡ
 •  
 • ɡǔ
 • rén
 • jìnɡ
 •  ,
 • shēn
 • shān
 • chù
 • zhōnɡ
 •  
 • quán
 • shēnɡ
 • wēi
 • shí
 •  ,
 • lěnɡ
 • qīnɡ
 • sōnɡ
 •  
 • kōnɡ
 • tán
 •  ,
 • ān
 • chán
 • zhì
 • lónɡ
 •  
 • sònɡ
 • sēnɡ
 • ɡuī
 • běn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • qián
 • shànɡ
 • ɡuó
 • suí
 • yuán
 • zhù
 •  ,
 • lái
 • ruò
 • mènɡ
 • xínɡ
 •  
 • tiān
 • cānɡ
 • hǎi
 • yuǎn
 •  ,
 • shì
 • zhōu
 • qīnɡ
 •  
 • shuǐ
 • yuè
 • tōnɡ
 • chán
 •  ,
 • lónɡ
 • tīnɡ
 • fàn
 • shēnɡ
 •  
 • wéi
 • lián
 • dēnɡ
 • yǐnɡ
 •  ,
 • wàn
 • yǎn
 • zhōnɡ
 • mínɡ
 •  
 • mènɡ
 • yóu
 • tiān
 • yín
 • liú
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • hǎi
 • tán
 • yínɡ
 • zhōu
 •  ,
 • yān
 • tāo
 • wēi
 • mánɡ
 • xìn
 • nán
 • qiú
 •  
 • yuè
 • rén
 • tiān
 •  ,
 • yún
 • xiá
 • mínɡ
 • miè
 • huò
 •  
 • tiān
 • lián
 • tiān
 • xiànɡ
 • tiān
 • hénɡ
 •  ,
 • shì
 • yuè
 • yǎn
 • chì
 • chénɡ
 •  
 • tiān
 • tāi
 • wàn
 • qiān
 • zhànɡ
 •  ,
 • duì
 • dǎo
 • dōnɡ
 • nán
 • qīnɡ
 •  
 • yīn
 • zhī
 • mènɡ
 • yuè
 •  ,
 • fēi
 • jìnɡ
 • yuè
 •  
 • yuè
 • zhào
 • yǐnɡ
 •  ,
 • sònɡ
 • zhì
 • shàn
 •  
 • xiè
 • ɡōnɡ
 • 宿
 • chù
 • jīn
 • shànɡ
 • zài
 •  ,
 • shuǐ
 • dànɡ
 • yànɡ
 • qīnɡ
 • yuán
 •  
 • jiǎo
 • zhuó
 • xiè
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • shēn
 • dēnɡ
 • qīnɡ
 • yún
 •  
 • bàn
 • jiàn
 • hǎi
 •  ,
 • kōnɡ
 • zhōnɡ
 • wén
 • tiān
 •  
 • qiān
 • yán
 • wàn
 • zhuǎn
 • dìnɡ
 •  ,
 • huā
 • shí
 • mínɡ
 •  
 • xiónɡ
 • páo
 • lónɡ
 • yín
 • yǐn
 • yán
 • quán
 •  ,
 • shēn
 • lín
 • jīnɡ
 • cénɡ
 • diān
 •  
 • yún
 • qīnɡ
 • qīnɡ
 •  ,
 • shuǐ
 • dàn
 • dàn
 • shēnɡ
 • yān
 •  
 • liè
 • quē
 •  ,
 • qiū
 • luán
 • bēnɡ
 • cuī
 •  
 • dònɡ
 • tiān
 • shí
 • fēi
 •  ,
 • hōnɡ
 • rán
 • zhōnɡ
 • kāi
 •  
 • qīnɡ
 • mínɡ
 • hào
 • dànɡ
 • jiàn
 •  ,
 • yuè
 • zhào
 • yào耀
 • jīn
 • yín
 • tái
 •  
 • wéi
 • fēnɡ
 • wéi
 •  ,
 • yún
 • zhī
 • jūn
 • fēn
 • fēn
 • ér
 • lái
 • xià
 •  
 • ɡǔ
 • luán
 • huí
 • chē
 •  ,
 • xiān
 • zhī
 • rén
 • liè
 •  
 • hún
 • dònɡ
 •  ,
 • huǎnɡ
 • jīnɡ
 • ér
 • cháng
 • jiē
 •  
 • wéi
 • jué
 • shí
 • zhī
 • zhěn
 •  ,
 • shī
 • xiànɡ
 • lái
 • zhī
 • yān
 • xiá
 •  
 • shì
 • jiān
 • xínɡ
 •  ,
 • ɡǔ
 • lái
 • wàn
 • shì
 • dōnɡ
 • liú
 • shuǐ
 •  
 • bié
 • jūn
 • shí
 • huán
 •  ,
 • qiě
 • fànɡ
 • bái
 • 鹿
 • qīnɡ
 • jiān
 •  
 • xínɡ
 • fǎnɡ访
 • mínɡ
 • shān
 •  ,
 • ān
 • nénɡ
 • cuī
 • méi
 • zhé
 • yāo
 • shì
 • quán
 • ɡuì
 •  
 • shǐ使
 • kāi
 • xīn
 • yán
 •  !
 • zhōu
 • nán
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wēn
 • tínɡ
 • yún
 • dàn
 • rán
 • kōnɡ
 • shuǐ
 • dài
 • xié
 • huī
 •  ,
 • dǎo
 • cānɡ
 • mánɡ
 • jiē
 • cuì
 • wēi
 •  
 • shànɡ
 • kàn
 • zhào
 •  ,
 • liǔ
 • biān
 • rén
 • xiē
 • dài
 • chuán
 • ɡuī
 •  
 • shù
 • cónɡ
 • shā
 • cǎo
 • qún
 • ōu
 • sàn
 •  ,
 • wàn
 • qǐnɡ
 • jiānɡ
 • tián
 • fēi
 •  
 • shuí
 • jiě
 • chénɡ
 • zhōu
 • xún
 • fàn
 •  ,
 • yān
 • shuǐ
 • wànɡ
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

李白 诗仙
字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 40 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站