西江月·堂上谋臣尊俎

微信公众号:小学生古诗文诵读 点击文中汉字,查看汉语意思

 • 西
 • jiānɡ
 • yuè
 •  
 • tánɡ
 • shànɡ
 • móu
 • chén
 • zūn
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • tánɡ
 • shànɡ
 • móu
 • chén
 • zūn
 •  ,
 • biān
 • tóu
 • jiànɡ
 • shì
 • ɡān
 • ɡē
 •  
 • tiān
 • shí
 • rén
 •  ,“
 • yàn
 •  ?”
 • yuē
 •  :“
 •  。”
 •   
 •   
 • jīn
 • lóu
 • tái
 • dǐnɡ
 • nài
 •  ,
 • mínɡ
 • nián
 • dài
 • shān
 •  
 • jiā
 • chànɡ
 •  
 • fēnɡ
 • ɡē
 •  》,
 • fānɡ
 • lái
 •  

译文

    大堂之上谋臣开宴,边疆将士手持武器。作战的自然气候条件具备,地理环境优越,且众志成城。“可以讨伐燕国了吗?”说:“可以。”
    今日在楼台之上筹谋国政,明年建立不世之功。大家一起高唱《大风歌》,不需多日四方便来庆贺。

注释

    西江月:词牌名,原唐教坊曲,用作词调。又名《白苹香》、《步虚词》、《晚香时候》、《玉炉三涧雪》、《江月令》,另有《西江月慢》。
    尊俎(zūn zǔ):酒器,代指宴席。刘向《新序》说:“夫不出于尊俎之间,而知千里之外,其晏子之谓也。”
    燕可伐欤(yú):可以讨伐燕国了吗?
    楼台:指相府。
    鼎鼐(dǐng nài):炊器;古时把宰相治国比作鼎鼐调味,古以之代相位。
    大风歌:汉高祖扫平四海,统一天下之后,以家乡少年一百二十人伴倡,齐声高唱大风歌。

赏析

    词的上阕分析宋朝伐金的有利形势,首先刺堂之上有在宴席之中就能战胜列手的智谋之士,而在边疆有骁勇善战的将领与士兵。宋朝占据了天时、地利、人和,所以说伐金是完全可行的。之所以要这样分析,主要是针对当时朝廷弥漫的自卑、畏敌情绪而言的。虽然已经议定要伐金,但是朝野上下对于抗金的胜利并没有太大的把握,刘过这首词就是鼓励大家要看到希望,以饱满的热情投入到抗金事业中去。词中引用孟子的“天时不如地利,地利不如人和”(《盖子·公孙丑下》),其实就是强调虽然南宋的军队实力比不过金国的军队,但只要南宋军民团结一心,共同抗敌,充分发挥人和的作用,最后的胜利一定是属于南宋的。
    词的下阕瞻望南宋伐金的大好前景:只要执政者治理有方,君臣同心,同休共戚,那么明年一定会取得胜利的,而用不了多久,国家一定会强盛起来,引来四方朝贺的。这从全词的形势说到韩伉胄本人,是对他的强有力的支持,让人充满信心和勇气。
    该词运用很多口语化、散文化的句子,大有以文为词的倾向,读来朗朗上口,更增加了词的魅力。全词语言流畅、气势磅礴。

辛弃疾 豪放派词人

其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

 • cháng
 • xiānɡ
 •  
 • méi
 •   
 • sònɡ
 •  
 • liú
 • zhuānɡ
 •   
 •   
 • hán
 • xiānɡ
 • cuī
 •  ,
 • nuǎn
 • xiānɡ
 • cuī
 •  ,
 • cuī
 • liǎo
 • kāi
 • shí
 • cuī
 • xiè
 • shí
 •  
 • dīnɡ
 • nínɡ
 • huā
 • fànɡ
 • chí
 •  
 •   
 •   
 • jiǎo
 • shēnɡ
 • chuī
 •  ,
 • shēnɡ
 • chuī
 •  ,
 • chuī
 • liǎo
 • nán
 • zhī
 • chuī
 • běi
 • zhī
 •  
 • mínɡ
 • zhāo
 • chénɡ
 • xuě
 • fēi
 •  
 • lán
 • línɡ
 • wánɡ
 •  
 • bǐnɡ
 • sònɡ
 • chūn
 •   
 • sònɡ
 •  
 • liú
 • chén
 • wēnɡ
 •   
 •   
 • sònɡ
 • chūn
 •  ,
 • chūn
 • rén
 • jiān
 •  
 • qiū
 • qiān
 • wài
 •  ,
 • fānɡ
 • cǎo
 • lián
 • tiān
 •  ,
 • shuí
 • qiǎn
 • fēnɡ
 • shā
 • àn
 • nán
 •  
 • shèn
 •  ,
 • màn
 • hǎi
 • mén
 • fēi
 •  
 • luàn
 • ɡuò
 •  ,
 • dǒu
 • zhuǎn
 • chénɡ
 • huānɡ
 •  ,
 • jiàn
 • lái
 • shí
 • shì
 • dēnɡ
 • chù
 •  
 •   
 •   
 • chūn
 •  ,
 • shuí
 • zuì
 •  
 • dàn
 • jiàn
 • yàn
 • shěn
 • biān
 •  ,
 • liánɡ
 • yàn
 • zhǔ
 •  
 • juān
 • shēnɡ
 • cháng
 • mén
 •  
 • xiǎnɡ
 • shù
 • diāo
 •  ,
 • lèi
 • pán
 •  
 • xián
 • yánɡ
 • sònɡ
 • huí
 • ɡù
 •  ,
 • xié
 • wèi
 • nénɡ
 •  
 •   
 •   
 • chūn
 •  ,
 • shànɡ
 • lái
 • fǒu
 •  
 • zhènɡ
 • jiānɡ
 • lìnɡ
 • hèn
 • bié
 •  ,
 • xìn
 • chóu
 •  
 •  
 • èr
 • rén
 • jiē
 • běi
 •  。)
 • jìn
 • fēnɡ
 •  
 • tàn
 • shén
 • yóu
 • ɡù
 • ɡuó
 •  ,
 • huā
 • qián
 •  
 • rén
 • shēnɡ
 • liú
 • luò
 •  ,
 • ɡù
 •  ,
 • ɡònɡ
 •  
 • niàn
 • jiāo
 •  
 • nào
 • hónɡ
 • ɡě
 •   
 • sònɡ
 •  
 • jiānɡ
 • kuí
 •   
 •   
 • línɡ
 •  
 • běi
 • xiàn
 • zhì
 • zài
 • yān
 •  
 • ɡǔ
 • chénɡ
 • shuǐ
 •  ,
 • qiáo
 • cān
 • tiān
 •  
 • èr
 • sān
 • yǒu
 •  ,
 • dànɡ
 • zhōu
 • jiān
 •  
 • huā
 • ér
 • yǐn
 •  ,
 • xiànɡ
 • yōu
 • xián
 •  ,
 • lèi
 • rén
 • jìnɡ
 •  
 • qiū
 • shuǐ
 • qiě
 •  ,
 • chū
 • xún
 • zhànɡ
 •  ,
 • yīn
 • liè
 • zuò
 • xià
 •  ,
 • shànɡ
 • jiàn
 •  
 • qīnɡ
 • fēnɡ
 • lái
 •  ,
 • 绿
 • yún
 • dònɡ
 •  
 • jiàn
 • shū
 • chù
 •  ,
 • kuī
 • jiàn
 • yóu
 • rén
 • huà
 • chuán
 •  ,
 •  
 • qiè
 • lái
 • xīnɡ
 •  
 • shù
 • cháng
 • yánɡ
 • huā
 • zhōnɡ
 •  ,
 • yòu
 • fàn
 • 西
 •  ,
 • ɡuānɡ
 • jǐnɡ
 • jué
 •  
 • ɡù
 • xiě
 • zhī
 •  
 •   
 •   
 • nào
 • hónɡ
 • ɡě
 •  ,
 • lái
 • shí
 •  ,
 • chánɡ
 • yuān
 • yānɡ
 • wéi
 •  ,
 • sān
 • shí
 • liù
 • bēi
 • rén
 • wèi
 • dào
 •  ,
 • shuǐ
 • pèi
 • fēnɡ
 • chánɡ
 • shù
 •  
 • cuì
 • chuī
 • liánɡ
 •  ,
 • rónɡ
 • xiāo
 • jiǔ
 •  ,
 • ɡènɡ
 • ɡū
 •  
 • yān
 • rán
 • yáo
 • dònɡ
 •  ,
 • lěnɡ
 • xiānɡ
 • fēi
 • shànɡ
 • shī
 •  
 •   
 •   
 •  ,
 • qīnɡ
 • ɡài
 • tínɡ
 • tínɡ
 •  ,
 • qínɡ
 • rén
 • jiàn
 •  ,
 • zěn
 • rěn
 • línɡ
 •  
 • zhǐ
 • kǒnɡ
 • hán
 • luò
 •  ,
 • chóu
 • 西
 • fēnɡ
 • nán
 •  
 • ɡāo
 • liǔ
 • chuí
 • yīn
 •  ,
 • lǎo
 • chuī
 • lànɡ
 •  ,
 • liú
 • huā
 • jiān
 • zhù
 •  
 • tián
 • tián
 • duō
 • shǎo
 •  ,
 • huí
 • shā
 • ɡuī
 •  
 • lín
 • jiānɡ
 • xiān
 •  
 • mènɡ
 • hòu
 • lóu
 • tái
 • ɡāo
 • suǒ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • yàn
 • dào
 •   
 •   
 • mènɡ
 • hòu
 • lóu
 • tái
 • ɡāo
 • suǒ
 •  ,
 • jiǔ
 • xǐnɡ
 • lián
 • chuí
 •  
 • nián
 • chūn
 • hèn
 • què
 • lái
 • shí
 •  
 • luò
 • huā
 • rén
 •  ,
 • wēi
 • yàn
 • shuānɡ
 • fēi
 •  
 •   
 •   
 • de
 • xiǎo
 • pín
 • chū
 • jiàn
 •  ,
 • liǎnɡ
 • chóng
 • xīn
 • luó
 •  
 • xián
 • shànɡ
 • shuō
 • xiānɡ
 •  
 • dānɡ
 • shí
 • mínɡ
 • yuè
 • zài
 •  ,
 • cénɡ
 • zhào
 • cǎi
 • yún
 • ɡuī
 •  
 • zhāo
 • jūn
 • yuàn
 •  
 • sōnɡ
 • shànɡ
 • ōu
 •   
 • sònɡ
 •  
 • yánɡ
 • wàn
 •   
 •   
 • wǎn
 • yǐn
 • chénɡ
 • zhāi
 •  ,
 • yǒu
 • ōu
 • lái
 • sōnɡ
 • shànɡ
 •  ,
 • ér
 •  ,
 • ɡǎn
 • ér
 • zhī
 •  
 •   
 •   
 • ǒu
 • tīnɡ
 • sōnɡ
 • sào
 • 鹿
 •  ,
 • zhī
 • shì
 • shā
 • ōu
 • lái
 • 宿
 •  
 • zhì
 • xuān
 • huá
 •  ,
 • kǒnɡ
 • jīnɡ
 •  
 •   
 •   
 • é
 • qīnɡ
 • rán
 • fēi
 •  ,
 • fēi
 • zhī
 • chù
 •  
 • ɡuī
 • xiū
 •  ,
 • bào
 • shā
 • ōu
 •  
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

辛弃疾 豪放派词人
其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。
共发表 17 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站